Predmet poslovanja

 • Ugradnja i održavanje telekomunikacijske opreme
 • Promidžba (reklama i propaganda)
 • Računalne i srodne djelatnosti
 • Kupnja i prodaja robe
 • Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • Zastupanje inozemnih tvrtki
 • Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • Poduka iz područja informacijsko komunikacijskih tehnologija
 • Poduka u informatičkim djelatnostima
 • Organiziranje seminara, sajmova, priredbi, kongresa, sastanaka i predavanja
 • Stručni poslovi prostornog uređenja
 • Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina/opreme
 • Nadzor nad gradnjom/opremom
 • Proizvodnja, promet, izvoz i uvoz robe vojne namjene
 • Pružanje usluga koje se odnose na robu vojne namjene
 • Postavljanje, popravak i održavanje strojeva, telekomunikacijske opreme, informacijsko komunikacijskih uređaja i opreme,
  računala i računalnih programa
 • Podrška izradi tehnološke dokumentacije iz područja upravljanja informacijsko komunikacijskim tehnologijama

Fokus (žarište)

Jačanje potencijala i razvoj kompetencija neophodnih za isporuku usluga implementacije informatičke i telekomunikacijske opreme.

 • Instaliramo, implementiramo, integriramo, održavamo
 • Potencijali tvrtke Libratel baziraju se na dugoročnom planiranju
 • Pozicioniranje tvrtke Libratel kao najučinkovitijeg isporučitelja usluga

Nuđenje šireg portfelja i osiguravanje potencijala

 • Libratel nudi usluge šireg portfelja u „multivendor“ okruženju (3PP)
 • Libratel je uspješan isporučitelj usluga u "Enterprise" poslovnom segmentu

Usavršavanje konkurentnosti i operativne izvrsnosti

Usklađivanje sa strategijom Ericsson Nikola Tesla Grupe

Jačanje potencijala i razvoj poslovanja uslugama

 • Potencijali Libratela se razvijaju u skladu s dugoročnim planiranjem
 • Obveze Libratela su usklađene s poslovnom politikom Ericsson Nikola Tesla Grupe
 • Libratel posluje efikasno i efektivno

Prodaja šireg portfelja i osiguravanje potencijala

 • Libratel nudi usluge šireg portfelja i u „multivendor“ okruženju (3PP) te kao samostalni isporučitelj usluga
 • Fleksibilan je i prilagodljiv poslovni subjekt